Privacy Statement

Hier vind je de privacy verklaring van Sport-Schema.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Sport-Schema.nl .

01. SPORT-SCHEMA.NL

Je leest op dit moment de privacy verklaring van sport-schema.nl. Sport-schema.nl wil sporten voor iedereen haalbaar maken. Denk hierbij aan een sport-schema op maat of door een van onze standaard schema’s.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sport-schema verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door sport-schema.nl, neem dan gerust contact op!

02. DOEL GEGEVENS

CONTACT OPNEMEN

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met sport-schema.nl via de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
je va neen reactie te kunnen voorzien of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam en e-mailadres.

ANALYTICS

De website van sport-schema.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek
of de pagina’s die je veel bezoekt.

03. OPSLAG PERIODE

CONTACT OPNEMEN

Op het moment dat je contact opneemt met sport-schema.nl via het contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen op
de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

ANALYTICS

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden
aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics.

04. JOUW RECHTEN

RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij sport-schema.nl
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met sport-schema.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door sport-schema.nl.

RECHT OP HET WISSEN VAN GEGEVENS

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij sport-schema.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
sport-schema.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. PLICHTEN

Sport-schema.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten
van sport-schema.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
sportschema’s te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan sport-schema de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met sport-schema met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier